Tuesday, February 8, 2011

LUKISAN :)

Maksud lukisan.
             Lukisan ialah seni yang menggambarkan objek atau pelan dengan garisan Lukisan ialah hasil seni 2 dimensi dengan menggunakan media kering atau warna paling sedikit seperti pensil, krayon, pen, pestel,arang, pen merker, pensel warna, pastel dan sebagainya Penggunaan dakwat termasuk dalam kategori lukisan kerana dakwat tidak perlu dilarutkan. Proses melakukan garisan, melorek ton dan juga menggosok juga dipanggil lukisan. Aplikasi garisan, rupa, bentuk, saiz warna dan jalinan keatas sesuatu hasil kerja di namakan lukisan bergantung kepada penggunaan gaya yang ekspesif dan nyata. Bahannya seperti kanvas.,papan ,kulit dan kertas.
Teknik-teknik lukisan
                Teknik garisan yang biasa diguna dalam lukisan ialah teknik garisan silang, garisan berombak, garisan selari, garisan menyilang dan garisan kontur.Teknik lain seperti teknik coreng, teknik gosok, teknik titik, teknik lorek dan teknik campuran.
 Proses melukis
               Pilih objek yang hendak dilukis. Tentukan sudut pandangan, ton, perspektif, ton, dan cahaya. Bahagikan ruang kepada ruang latar belakang, ruang tengah, objek dan ruang hadapan. Buat lakaran kasar dengan melukis garisan luar objek tersebut. Gunakan teknik di atas untuk menunjukkan kesan cahaya, bentuk dan ruang.
Akrilik_kertas lukisan.
 Cat minyak_kanvas.
Jenis-jenis lukisan.
1.figura.
2.objek kaku./ alam benda.
3.lanskap.

Saturday, October 30, 2010

PERBEZAAN KARYA 3D DAN 2D
Karya 2d
Karya 3d
Perbezaan
Wujud ruang diatas pemukaan
Wujud ruang nyata

Jalinan tampak
Jalinan sentuh

Sudut 180◦
Sudut 360◦

Bentuk ilusi
Bentuk konkrit

Ruang ilusi tiada jisim
Ruang dan jisim nyata
Contoh karya.
Lukisan,catan,gurisan,cetakan,kolaj,montaj,
Mozek.tenunan dan corak.
Arca,anyaman dan tembikarAnyaman Bakul

Arca Mobail

Arca

Karya Lukisan

Karya Montaj

Karya Mozek

Tembikar

Tenunan Songket

PRINSIP-PRINSIP REKAAN


Prinsip rekaan adalah kaedah atau pengolahan unsur seni untuk menimbulkan gambaran tertentu dalam gubahan seni visual

1. Harmoni

- Dalam istilah bahasa harmoni membawa maksud aman dan damai
- Dalam istilah seni harmoni merupakan hasil ulangan dan rentak unsur seni yang sesuai dan seimbang
- Harmoni wujud dalam penggunaan garisan dan warna
- Harmoni tidak akan wujud jika ada unsur-unsur yang bercanggah

2. Kontra

- Kontra wujud jika ada unsur-unsur seni yang bertentangan atau bercanggah dalam sesuatu gubahan
- Fungsi kontra ialah untuk menarik perhatian, memberi fokus, mengelakkan kebosanan dan kesan pergerakan
- Kontra dapat dihasilkan melalui penggunaan unsur seni, teknik dan bahan yang berlainan

3. Penegasan

- Penegasan wujud apabila terdapat sesuatu unsur yang menonjol, kontra atau ganjil dalam sesuatu gubahan
- Fungsi penegasan ialah untuk menarik perhatian, memberi fokus, dan mengelakkan kebosanan
- Penegasan dapat dihasilkan melalui penggunaan unsur seni yang kontra atau asingkan objek yang hendak ditegaskan

4. Imbangan

- Imbangan bermaksud kesamaan dan kesepadanan dari segi berat, tarikan dan tumpuan

    Terdapat 2 jenis imbangan iaitu:
a- Imbangan simetri – unsur seni yang sama antara kiri dan kanan atau atas dan bawah (garisan ‘axis’ dilukis di tengah-tengah pembahagian tersebut)
b- Imbangan tidak simetri – unsur seni tidak sama di kedua-dua bahagian tetapi mempunyai cirri-ciri yang menimbulkan kesan keseimbangan

5. Irama dan Pergerakan

- Pergerakan ialah keadaan yang bergetar, bergoyang, berayun, berpancar, bersinar-sinar dsb
- Fungsi irama dan pergerakan ialah untuk memberi kesan lebih hidup dan realistic terhadap sesuatu gubahan
- Pergerakan dapat dilihat melalui kesan angin, air, ombak, taufan dsb

6. Kepelbagaian

- Kepelbagaian wujud hasil penggunaan pelbagai gaya, nilai, dan idea yang berbeza dalam sesuatu gubahan
- Kepelbagaian dapat memberi gaya, variasi, tenaga, dan daya tarikan dalam sesuatu gubahan
- Kepelbagaian dapat dihasilkan melalui penggunaan unsur seni seperti garisan, rupa dan warna yang pelbagai dalam sesuatu gubahan

7. Kesatuan

- Kesatuan bermaksud satu tema atau satu idea bagi semua unsur dalam sesuatu gubahan
- Kesatuan dapat menimbulkan suasana yang tenteram, teratur dan selesa

UNSUR-UNSUR SENI


Unsur-unsur seni reka terdiri daripada enam elemen asas yang penting dalam penggubahan sesuatu karya seni visual iaitu:
  • Garisan
  • Rupa
  • Bentuk
  • Jalinan
  • Ruang
  • Warna

Garisan 

 
> Garisan ialah cantuman dari satu titik ke titik yang lain dengan mempunyai jarak-jarak tertentu. 
> Aplikasi berbagai jenis garisan dapat mencipta rupa, jalinan, ton, corak serta menimbulkan gambaran bentuk, ruang dan gerakan dalam seni visual.
 

Rupa 
 
> Rupa ialah hasil pertemuan hujung garisan dengan permulaannya.
> Aplikasi melalui rupa garisan, warna dan jalinan. 
> Mesti mempunyai garisan luar (outline) dan sempadan yang mengelilinginya. 
> Ianya dapat dikategorikan kepada rupa geometri dan organik. 
> Rupa geometri lebih kepada rupa yang mempunyai sudut dan penjuru. 
> Rupa organik pula yang mempunyai rupa bebas dan tidak terikat pada bentuk yang khusus. 
> Rupa ialah sesuatu kawasan yang berbeza dari ruang di sekeliling dan bersifat 2-D (tidak berjisim). 
> Merupakan hasil pertemuan antara penghujung garisan dan permulaannya. 

Bentuk
 
> Bentuk ialah lanjutan daripada pemahaman rupa. 
> Bentuk mempunyai keluasan, ketinggian, jisim dan biasanya bentuk mempunyai lebih daripada satu permukaan. 
> Bentuk mempunyai struktur dalaman. 
> Gabungan daripada rupa dapat menghasilkan bentuk. 
> Bentuk terbahagi kepada bentuk dua dimensi, tiga dimensi dan pelbagai dimensi.

Jalinan

 
> Jalinan ialah sifat permukaan yang terdapat pada sesuatu objek dan boleh dikesan secara penglihatan (tampak) atau sentuhan. 
> Jalinan pada permukaan objek alam sekeliling dan objek buatan manusia mempunyai kesan tampak yang berbeza. 
> Tuhan menjadikan setiap objek alam dengan jalinan tertentu untuk manusia memikirkannya. Setiap jalinan mempunyai fungsi dan nilainya tersendiri. 
> Jalinan merujuk kepada kesan yang terdapat pada permukaan sesuatu objek. 
> Ia dapat menunjukkan kesan rasa dan ekspresi sesuatu objek kepada kita. 
> Jalinan terbahagi kepada dua iaitu; jalinan sentuh dan jalinan tampak. 
> Jalinan sentuh ialah jalinan yang dapat dirasai melalui sentuhan, contohnya kulit buah durian (alam semula jadi) dan jahitan sulaman (alam buatan manusia). 
> Jalinan tampak pula jenis jalinan yang hanya dapat dilihat tetapi tidak dapat dirasa melalui sentuhan.
 
Ruang 
 
> Ruang ialah jarak di antara objek yang wujud di dalam alam nyata dan juga dalam karya seni visual. 
> Objek yang berada di hadapan lebih jelas dan lebih besar berbanding dengan objek sama saiz yang berada di bahagian belakang. 
> Ruang merupakan kawasan yang dikelilingi oleh garisan, atau kawasan kosong di sekeliling objek, atau jarak antara dua objek. 
> Manakala dalam karya seni visual, ruang diwujudkan melalui kekuatan gubahan warna, jalinan, rupa dan bentuk.

Warna 

 
> Warna pigmen pewarna kimia yang bertindak balas pada sesuatu permukaan. warna terbahagi kepada tiga kumpulan utama iaitu warna asas, warna sekunder dan warna tertier. 
> Warna asas terdiri daripada warna biru, merah dan kuning; dan ianya boleh menghasilkan warna sekunder dan warna tertier. 
> Warna sekunder pula terdiri daripada warna hijau, jingga dan ungu; dan dapat dihasilkan daripada campuran dua warna asas. 
> Sementara itu, warna tertier terhasil daripada percampuran warna asas dan sekunder